RAMOWY PLAN TRENINGOWY - JESIEŃ 2021

  


UWAGA
 - trener może powołać wybranych zawodników na zajęcia dodatkowe.