Polish Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Irish Italian Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh

Założenia organizacyjne i szkoleniowe w klubie SI "Arka" Gdynia

SEZON 2015 / 2016

01 VII 2015 - 30 VI 2016

L.p.

Klasa szkolna

Rocznik

Sezon 2015/2016

L.  jednostek treningowych

Liczba zajęć dodatkowych

L. jednostek tren. grup naborowych

1

III klasa gimnazjum

2000

15/16 lat

4

1

0

2

II  klasa gimnazjum

2001

14/15 lat

4

1

0

3

I   klasa gimnazjum

2002

13/14 lat

4

1

0

4

6 klasa szkoła podstawowa

2003

12/13 lat

3

1

 0

5

5 klasa szkoła podstawowa

2004

11/12 lat

3

1

0

6

4 klasa szkoła podstawowa

2005

10/11 lat

3

1

 0

7

3 klasa szkoła podstawowa

2006

9/10 lat

3

1

 2 + ew. 1

8

2 klasa szkoła podstawowa

2007

8/9  lat

3

-

2 + ew. 1

9

1 klasa szkoła podstawowa

2008

7/8  lat

3

-

2 + ew. 1
(grupy równoległe)

10

0 klasa szkoła podstawowa*

2009

6/7   lat

-

-

2A + 2B (grupy równoległe)

11

rocznik przedszkolny**

2010

/6   lat

-

-

2

 • Grupa zasadnicza nie powinna liczyć więcej niż 22 zawodników z pola i 3 bramkarzy;
 • WSZYSCY zawodnicy z grup zasadniczych (2000-2008), bez względu na gminę zamieszkania lub zameldowania, podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim oraz monitoringowi medycznemu, realizowanym przez COMS - Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie, Oddział w Gdyni, ul. Olimpijska 5.
 • Zawodnicy od 2 klasy szkoły podstawowej są zakwalifikowani do kategorii A (b. dobra), B (dobra), C (przeciętna),
 • Kwalifikacja podlega  weryfikacji po każdej rundzie (wiosenna 1-15 czerwca, jesienna 15-30 listopada);
 • Zawodnicy kategorii C po zakończeniu każdej rundy podlegają szczególnej weryfikacji i zostaje podjęta decyzja o ich dalszym pozostaniu w klubie na kolejny pełny sezon rozgrywkowy;
 • Odejście zawodnika z klubu, posiadającego ocenę C odbywa się tylko po zakończeniu całego sezonu, w czerwcu danego roku,
 • Rodzice są informowani indywidualnie o zakwalifikowaniu swojego syna do danej kategorii;
 • Kwalifikacja nie podlega publicznemu ogłoszeniu;
 • Najzdolniejsi zawodnicy rocznika uczestniczą w dodatkowych zajęciach; grupa nie powinna liczyć więcej niż 8 zawodników z pola + 2 bramkarzy; zajęcia mogą być zawieszone w okresie jesienno-zimowym (od 15 listopada do końca lutego) w związku z trudnościami  infrasktrukturalnymi;
 • Na turnieje halowe lub letnie powoływani są aktualnie najlepsi zawodnicy w liczbie 2 bramkarzy oraz 8-10 zawodników z pola, o ile zawody są przewidziane dla drużyn 5, 6, czy 7-mio osobowych,
 • Jeśli na turniej halowy lub letni są powoływani zawodnicy o niższym stopniu zaawansowania sportowego to ten zespół występuje pod nazwą SI Arka II Gdynia;
 • Zawodnicy powołani na mecz lub turniej muszą czynnie uczestniczyć w zawodach,
 • Najstarsza grupa zasadnicza Under 15/16 (w sezonie 2015/2016 to rocznik 2000) przechodzi weryfikację w rundzie wiosennej sezonu 2015/2016. Najzdolniejsi zawodnicy z dniem 01 lipca 2016 roku zostają zakwalifikowani do klubu SSA ARKA Gdynia, natomiast pozostali zawodnicy podpisując deklarację gry amatora pozostają w zespole juniorów młodszych na kolejny sezon w SI "ARKA" Gdynia.
 • Każda grupa naborowa nie powinna liczyć docelowo więcej niż 30 dzieci, trener decyduje po zakończeniu każdego miesiąca o tym czy chłopiec z grupy naborowej jest przewidziany do dalszego uczestnictwa w zajęciach w kolejnym miesiącu;
 • Chłopcy z grupy naborowej ŚLEDZIKI, urodzeni w roku 2006 są objęci szkoleniem w SI "ARKA" tylko do 30 VI 2016 roku. Po tym terminie ww. zawodnicy spełniający kryteria sportowe awansują do grupy zasadniczej rocznika 2006, pozostali będą kontynuowali szkolenie w szkółkach ściśle współpracujących z SI "ARKA". Wyboru szkółki dokonuje rodzic.
 • Chłopcy z grupy naborowej ŚLEDZIKI oraz DORSZYKI, urodzeni w 2007 roku będą objęci szkoleniem w SI "ARKA" do 30 VI 2017 roku. Pozostałe zasady jak powyżej.
 • Grupa naborowa SZPROTKI 2008 oraz grupa naborowa TURBOCIKI 2008 są grupami równoległymi; trener decyduje po zakończeniu każdego miesiąca czy chłopiec z danej grupy będzie przewidziany do dalszego uczestnictwa w zajęciach;
 •  Grupa naborowa SANDACZYKI 2009 oraz PSTRĄGI 2009 są także grupami równoległymi, trener decyduje po zakończeniu każdego miesiąca czy chłopiec z danej grupy będzie przewidziany do dalszego uczestnictwa w zajęciach,
 • Rocznik przedszkolny 2010 -  chłopcy, którzy kończą w danym roku 6 lat rozpoczynają swoje pierwsze zajęcia od kwietnia lub maja 2016 roku: grupa naborowa w początkowym okresie może liczyć więcej niż 26 dzieci.
 • Z chwilą powołania przez trenera wyznaczonych zawodników z każdego rocznika do udziału w meczach, turniejach, obozach sportowych a także w akcjach edukacyjnych, promocyjnych lub społecznych, ich udział staje się obowiązkowy. Do najważniejszych spotkań społeczno-edukacyjnych należą: mecze I ligi i Pucharu Polski Arki Gdynia, Światowy Dzień Serca (wrzesień każdego roku), Rocznica masakry mieszkańców Gdyni w 1970 r. (17 grudnia każdego roku),  Pola Nadziei na rzecz Hospicjum (kwiecień każdego roku), Gdyński Magiel Twórczy na rzecz niepełnosprawnych (czerwiec każdego roku), komplementarne programy edukacyjne Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej i inne.
 • Udział dzieci zrzeszonych w SI "ARKA" oraz udział lub praca trenerów zatrudnionych lub związanych umową wolontariatu z naszym klubem, w zawodach Deichamann Cup lub innych towarzyskich rozgrywkach jest dobrowolny, inicjowany indywidualnie i nie jest objęty ubezpieczeniem OC, NNW Klubu a także nie jest elementem programu szkolenia w SI "ARKA" Gdynia.

 Ważne informacje:

 • Trener decyduje o zakwalifikowaniu zawodników na mecz (mistrzowski, sparring), turniej, oraz do udziału w zajęciach dodatkowych i nie udziela rodzicom wyjaśnień  w tym zakresie;
 • Trener nie udziela wyjaśnień rodzicom w zakresie podejmowanych decyzji, w tym wymiaru czasu gry danego zawodnika w trakcie meczów i turniejów;
 • Trener nie podejmuje rozmów telefonicznych z inicjatywy rodzica w weekendy oraz dni świąteczne;
 • Rodzic ma prawo do bezpośredniej rozmowy z trenerem po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania;
 • Rodzic związany z Klubem poprzez uczestnictwo jego dziecka w zajęciach przez niego organizowanych, jest zobowiązany do kulturalnego wypowiadania się o Klubie,
 • Kontakt telefoniczny rodzica z trenerem odbywa się w dni robocze w ustalonych przez danego trenera godzinach;
 • Numery telefonów oraz służbowe adresy e-mail trenerów są jawne;
 • Trener podczas rozmowy z rodzicem udziela informacji tylko na temat jego dziecka;
 • Do komunikacji z rodzicami upoważniony jest tylko 1-szy trener zespołu, związany z klubem stosowną umową;
 • Trenerzy mają bezwzględny obowiązek do zastosowania się do ustaleń zawartych w powyższych punktach.

 Rodzic:

 • jest najlepszym kibicem swojego dziecka,
 • nie krytykuje swojego dziecka, jak również innych zawodników lub trenerów, szczególnie w sposób publiczny,
 • nie jest trenerem swojego dziecka ani całej drużyny,
 • nie krzyczy na dziecko lub do dziecka podczas treningów i zawodów,
 • uczy swojego syna zachowań „fair play”,
 • nie krytykuje trenera przy dziecku,
 • nie krytykuje innych uczestników szkolenia przy swoim dziecku,
 • uczestnictwo dziecka w zajęciach klubu SI "ARKA" traktuje jako obowiązek a nie tylko przyjemność,
 • w sposób godny reprezentuje klub podczas zawodów sportowych zarówno w Gdyni jak i na wyjeździe.

Kluby współpracujące z SI "ARKA" Gdynia:

1/ Szkółka Piłkarska Arka Gdynia Chylonia - WWW,

2/ Akademia Piłkarska Orzeł Gdynia Pustki Cisowskie- WWW,

3/ Klub Sportowy Sztorm Mosty - WWW

4/ Brazilian Soccer Schools "Socatots" Gdynia - WWW

5/ MKS Orlęta Reda -WWW

6/ KS Błyskawica Reda - WWW

7/ Akademia Piłkarska Dąbrowa Gdynia - WWW

8/ kolejni Partnerzy wkrótce.

UWAGA - Treść SYSTEMU SZKOLENIA jest opracowana i uchwalona przez Zarząd Klubu, cała jego treść jest własnością Stowarzyszenia Inicjatywa Arka i nie może być rozpowszechniana lub wykorzystywana do własnych celów przez inne podmioty bez zgody S.I. "ARKA" Gdynia.

Udział dziecka / podopiecznego w szkoleniu organizowanym przez SI Arka Gdynia

w sezonie 2015/16

jest jednoznaczny z akceptacją przez rodziców/opiekunów prawnych

powyższych założeń Klubu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin: 484422
Sportowe szkolenie dzieci i mlodziezy w SI Arka, wspolfinansowane jest przez gmine Gdynia.
© SI ARKA GDYNIA 2012