Polish Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Irish Italian Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh

00852ef009f1ffd27d78d4a37dd1cf97REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROCESIE WSZECHSTRONNEJ EDUKACJI  ZAWODNIKÓW  STOWARZYSZENIA INICJATYWA ARKA

Informujemy, iż z dniem dzisiejszym, czyli 01.10.2017 wchodzi w życie Uchwala Zarządu SI ARKA, w której jest mowa o regulaminie obowiązującym w naszym klubie oraz składkach członkowskich. W/w dokument będzie do wglądu u trenerów i kierowników poszczególnych roczników w celu zapoznania się i podpisu zarówno przez rodziców jak i zawodników. Od 01.10.2017  składka członkowska wynosi:

    a/ 150,00 złotych miesięcznie, dla kategorii wiekowych U 16, U 15, U 14, U 13, U 12, U 11 A,

    b/ 120,00 złotych miesięcznie, dla kategorii wiekowych U 11 B, U 10 A, U 10 B, U 9 A, U 9 B, U 8 A, U 8 B.

    c/    50 % wysokości składki, na drugie dziecko, uczęszczające do Klubu,

    d/      0 % wysokości składki na trzecie i każde następne dziecko, uczestniczące w szkoleniu w Klubie.

 

Deklaracja członkowska, obowiązująca WSZYSTKICH zawodników Klubu a także Regulamin, będą dostępne do podpisu w wersji papierowej od dnia dzisiejszego u trenerów, w poszczególnych rocznikach.

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin: 867222
Sportowe szkolenie dzieci i mlodziezy w SI Arka, wspolfinansowane jest przez gmine Gdynia.
© SI ARKA GDYNIA 2012