Polish Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Irish Italian Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian Welsh

Z przyjemnością informujemy, iż OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w Gdyni, z siedzibą przy ul. Opata Hackiego 14, w sezonie 2022/2023 pozostanie na pokładzie SI "ARKA" Gdynia! Życzliwość Zarządu Firmy powoduje, że nasze stowarzyszenie może planować realizację części zadań, właśnie dzięki wsparciu OPEC Gdynia. 

DZIĘKUJEMY za okazaną życzliwość oraz zaufanie, jakim jesteśmy obdarzeni od kilku już lat. 

 MISJA OPEC GDYNIA

Misją Spółki jest zaspakajanie potrzeb klientów w zakresie dostawy ciepła w sposób: nowoczesny, bezpieczny, niezawodny, przyjazny środowisku.

Jest to nasz cel, nasze zadanie i nasze przesłanie do obecnych i przyszłych odbiorców. Odpowiadamy na oczekiwania współczesnego, świadomego swoich pragnień człowieka. Dajemy ciepło, które jest przecież jedną z pierwotnych potrzeb ludzkości.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem działalności (wg PKD) jest produkcja, dystrybucja i dostawa energii cieplnej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w procesie kogeneracji.

OPEC prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 22.10.1998 r. oraz na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji na podstawie koncesji Prezesa URE z dnia 12.04.2013 r.

Jesteśmy odpowiedzialni za:

 • sieć cieplną od granic źródeł EC III Gdynia, będącą w większości naszą własnością, jak i eksploatowaną przez OPEC, do budynków
 • węzły cieplne własne i zlecone nam do eksploatacji
 • przepompownie
 • ciepłownie i kotłownie będące własnością OPEC, jak i zlecone do eksploatacji.

Produktem OPEC jest CIEPŁO z własnych ciepłowni i kotłowni lokalnych oraz zakupione z EC III. Nasze ciepło dostarczane jest do obiektów:

 • mieszkalnych
 • usługowych
 • handlowych
 • przemysłowych
 • instytucji i innych
 • Certyfikat „Jakość Roku 2017 Diament” (marzec 2018)
 • Godło „Teraz Polska” (maj 2017)
 • Pomorski Pracodawca Roku 2016 – Wyróżnienie (luty 2017
 • Pomorska Nagroda Jakości – Srebro (luty 2017) 
 • Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy (maj 2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin: 1248687
Sportowe szkolenie dzieci i mlodziezy w SI Arka, wspolfinansowane jest przez gmine Gdynia.
© SI ARKA GDYNIA 2012